Umjetnost ne mora biti politički angažirana, ali mora biti dobra