Ako Zambija slučaj prebaci na Kongo, neće biti dobro