Ljudi su stravična bića, ali su jedino što imamo...