Uz Mani Gotovac osjećala sam se na neki način sigurnom