Obnova je vrijedna više od 26,5 milijuna eura, a nadaju se dinosauru u postavu