Ne slikam zgrade, ulice, prostor... Slikam jurnjavu, buku, užurbanost...