Izuzetno je važno da ovaj film dopre do domaćinstava u kojima se nasilje prešućuje