Povijest se non-stop ponavlja. Zašto više ne naučimo na našim greškama