Izgubio sam ideale mira, slobode, zemlje u kojoj sam živio