Kupci Name neće kupiti samo vrijedne lokacije u središtu grada