Krleža: Ruski Hristos jeste na svijetu zato da bude artiljerist i da puca iz topova