Najgora vojska: Umiru od gladi i kradu hranu od seljaka