"ISIL-ovci su toliko nadrogirani da ne padaju ni nakon deset metaka"