Pakao srpskih logora: Tri mjeseca pregovora za slobodu