Puše, piju i pretili su - no većina ljudi ovdje živi preko sto godina!