Ukleta dinastija: Vjeruje se da ih je prokleo jedan rabin