Njegova smrt najavila je krvavi raspad Jugoslavije