Kako posluju kompanije koje unatoč krizi nižu milijunske dobitke?