'Krleže sam se bojao, Belu sam lovio, a Maršala Tita izgubio'