Žele sahraniti Lenjina, a ovako su ga održali od 1924.