Bio je Hitlerov i Goebbelosv ljubimac, a mrzio je nacizam