Jahta Stevea Jobsa, čiji završetak nije dočekao, stigla na Brijune