On ih je obrazovao, a oni su mu obitelj poslali u logor