'Varim, pilim, radim stolce, Pagea i Plantea oborila sam slikanjem'