Gaddafi je Inin dug riješio jednim telefonskim pozivom