Na Arktiku 'kuha' kao u Dalmaciji, životinje umiru