Ima ih 12, imaju 75 godina i svi sami žive u ovom selu