Bandićeva palača, tu su davno zatočili tragičnu kontesu