U 105 dana ludila nacisti su likvidirali miliun i pol Židova