Orbanu je Netanyahu alibi - zato ga želi za prijatelja