Zbog njega su milijuni raseljeni, ubijeni, silovani...