Ispod ovog otoka otkrili vulkan - ne zna mu se porijeklo