Obnova Notre Dame zbog velikih rizika ne ide po planu