Damir Škaro - od uglednog moćnika do sumnji u silovanje