Kastracija Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa