Igrala je protiv Navratilove, a onda je odabrala kazalište