Puigdemont: I Hrvati trebaju razmisliti kakvu demokraciju žele