Adut bi mu trebala biti potpuna transparentnost Fonda