Država nije tu da vas štiti, za to nije ni stvorena