'Treba nam premijer koji će radikalno preustrojiti državu'