Europa je zanemarena, no ne zbog masona i komunjara