Da sam ostao slobodni umjetnik, sad bih bio na burzi