Građani su jasno pokazali da žele promjene i to ohrabruje