Dragan Velikić: Da je živ, Slobodan Milošević bi imao zašto biti ponosan