Po prodaji stanova se vidi, Hrvatska je puna bogatih