Doživio je sukob Rusije i NATO-a koji je predviđao