Jurimo ravno prema zidu, sve brže, kao slijepo krdo, ali skretanje je uvijek moguće..