Dubrovačka i vinkovačka 'Nora - kuća lutaka' - umjesto udarca vratima se čuju pucnji