Govoreći o Balkanu, danas, dakako, govorimo i o Europi