'Da nismo prešli na euro, kunske kamatne stope danas bi bile puno veće'